TEM

Van uw telecombeheerder mag worden verwacht dat hij/zij de kosten en het gebruik van telefonie binnen uw organisatie inzichtelijk maakt. Om die vervolgens inzichtelijk te houden, is software vereist die de elektronische facturen van providers automatisch uitsplitst naar organisatieonderdelen of zelfs gebruikers. En dat is nu precies wat een goed Telecom Expense Management-pakket voor u doet. Automatisch!

Telecombeheer

Telecom Expense Management is het vehikel waar uw organisatie qua telefonie op drijft. U bereikt uw doelstelling (optimaal telecombeheer) door:

  • Verhogen kostenbewustzijn medewerkers
  • Gerichte toewijzing kosten
  • Bepaling (bel)gedragsregels
  • Optimalisatie abonnementen